Standard urner som er inkludert ved kremasjon.

Pris: inklundert ved kremasjon