Begravelse eller bisettelse?

Ved begravelse gjennomføres det en seremoni i kirke/kapell eller annet sted der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden. Ved bisettelse avsluttes seremonien ved at kisten bæres ut i bårebil og kisten føres til nærmeste krematorium. I etterkant blir urnen med asken satt ned på en gravplass eller det kan foretas askespredning. For askespredning er det Fylkesmannen som gir tillatelse og det må være den avdødes eget ønske.

Seremonitype

Færder Begravelsesbyrå tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion og livssyn. Det er ikke noe krav om at det skal gjennomføres en gravferd for den døde, men allikevel ønsker de aller fleste en eller annen form for avskjed. Ved valg av seremoni bør man så langt som mulig forsøke å la denne være i tråd med den dødes ønske. Kirkelig gravferd: En kirkelig gravferd skjer etter den norske kirkes liturgi, og skjer normalt i en kirke eller kapell. Seremonien ledes av en prest fra Den norske kirke. Human-Etisk: Både medlemmer og ikke-medlemmer av Human-Etisk forbund kan få bistand av forbundet til en begravelse eller bisettelse. Ikke-medlemmer må betale en avgift til forbundet. En humanistisk seremoni kan inneholde forskjellige innslag som f.eks musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende Andre religioner og trossamfunn: Alle trossamfunn har sitt eget rituale og sin egen liturgi for å gjennomføre gravferd. Vi samarbeider med alle trossamfunn for å gjennomføre en begravelse eller en bisettelse på en slik måte at det blir i tråd med avdødes og pårørendes tro. Dersom man ønsker å avholde en privat minnestund, eventuelt livssynsnøytral gravferd, så er vi også behjelpelig med dette. En slik begravelse eller bisettelse kan avholdes i livssynsnøytrale seremonirom. Vi kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre en privat seremoni som er i tråd med avdødes og pårørendes ønsker.

Kister

Færder Begravelsesbyrå tilbyr kister i ulike utførelser. Vi tilbyr kister med stor variasjon i forhold til utforming, detaljer og farger. Tradisjonelt velger mange hvite kister men det er også mange som ønsker seg alternativer. Noen av modellene kan leveres i valgfri farge og det er også mulig å dekorere kisten selv. Kistene leveres med pute, skjorte og teppe i hvit utførelse. Det er også mulig å bruke eget tøy.

Urner

Det er flere ulike urnemodeller som man kan velge mellom. Man kan enten velge krematoriets standard askeurne eller en av urnene i vårt sortiment.

Blomster

Blomster utgjør ofte en sentral del av seremonien. Farger og blomstersammensetning tilpasses etter ønske og byrået er behjelpelig med tekstforslag til sløyfer etc. Færder Begravelsesbyrå samarbeider med BlomsterVerkstedet Sem-Stokke og Rosegården Handleri i Tønsberg. Disse kan levere alt innen sorgbinderi dersom det er ønskelig.

Programhefte

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Den avdødes tilhørighet til kirken eller andre trossamfunn kan sette rammebetingelser, men både kirkelige, humanistiske og personlige seremonier, gir stort rom for personlige valg også når det gjelder sanghefter. Færder Begravelsesbyrå har lang erfaring i å tilrettelegge og tilbyr et bredt utvalg av sangheftemotiver. På denne siden ser du eksempler på noen av våre motiv. I tillegg har vi mulighet til å kombinere ulike motiv på for- og bakside. Er det ønske om å bruke egne bilder? For eksempel bilde av den døde, stedsbilder, natur mv – har vi mulighet til dette også. Symboler som kan trykkes i tillegg, f.eks. kors, due, blomst mv. Vi håper denne siden kan gi ideer og samtidig gjøre det lettere å finne motiv til sangheftet. Vi kan veilede i bildevalg og plassering av de ulike motivene.

Sang og musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien. Færder Begravelsesbyrå gir gjerne råd og veiledning. Vi formidler også solister og musikere.

Prest eller taler

Vi formidler kontakt med prest og taler i forbindelse med seremonien.

Minnesamvær

Når seremonien er avsluttet kan det være fint å møtes til et minnesamvær. Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter. Vi kan veilede og gi informasjon om de muligheter som finnes i nærheten der seremonien skal finne sted. Det finnes mange praktiske steder, eks. Arnadal kirkestue, Skjeestua, Høyjord kirkestue etc.