Hjelp ved dødsfall

Et dødsfall kan komme brått og uventet for de pårørende. For andre kan døden komme etter et langt sykeleie. Det å miste noen vi er glad i er noe som oppleves forskjellig fra person til person. Færder Begravelsesbyrå vil sørge for at dine behov som pårørende hele tiden blir satt i sentrum. Et dødsfall skjer som oftest ved en institusjon eller i hjemmet. Skjer dødsfallet ved et sykehjem eller sykehus tilkalles lege automatisk og legen fyller ut dødsattest «Legeerklæring om dødsfall». Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt. Dødsattest må være utfylt før den døde kan hentes.

Tiden mellom død og seremoni

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil den døde bli bragt til stedets kjølerom eller fraktet til et sted hvor det er kjølerom. Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med de pårørende bringe den døde til nærmeste sykehus eller kapell. Færder Begravelsesbyrå er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon. Den døde kan hentes på båre eller i kiste. Dersom det skal brukes kiste må de pårørende velge hvilken type kiste som skal brukes før den døde skal flyttes.

Syning

Syning er et uttrykk som brukes når noen ser den døde. Den døde kan være i en seng, på en båre eller i en kiste. En syning kan finne sted når som helst mellom dødsfallet og gravferden. Hos Færder Begravelsesbyrå koster det ikke noe dersom de pårørende ønsker å se den døde. Når dødsfallet skjer på et sykehjem eller sykehus har man mulighet til å se den døde på rommet forholdsvis umiddelbart etter dødsfallet. Den døde er da som oftest stelt. Det er også mulig å se den døde når han eller henne er lagt i kisten. Den døde kan enten kles på en hvit skjorte som følger med utstyret i kisten eller man kan bruke egne klær. Det er anledning til å legge nedbrytbare ting i kisten, som f.eks. foto, tegninger, blomster eller andre minner. Gjenstander i glass eller metall må unngås. Barn har ofte andre behov enn oss voksne, de ønsker noe konkret å forholde seg til. Barn kan ha godt av å se den døde i kisten. De kan være delaktige i sorgprosessen ved å legge tegninger eller bilder i kisten. Hvis pårørende ønsker det, kan en prest eller annen person være med under avskjeden, og si noen ord til de som er tilstede.

Praktisk info

Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Færder Begravelsesbyrå ønsker å veilede på en trygg måte gjennom alle de praktiske detaljene, frem mot en verdig avskjedsstund.

Hva kan vi hjelpe til med

Man reagerer veldig forskjellig etter et dødsfall. Noen ønsker å la andre ta seg av det praktiske, mens andre finner trøst i å gjøre mange av oppgavene selv. Vår grunntanke er at dette skal være ditt valg. Vi kan uansett bidra med eksempler og forslag. Vi bistår blant annet med henting, transport, kontakt med offentlige myndigheter, dødsannonser, og gjennomføring av seremoni og minnestund. Hos oss kan du også bestille kister og urner, gravminner og blomster.

Samtale

Den første henvendelsen til et begravelsesbyrå skjer som oftest kort tid etter dødsfallet. Det er godt for pårørende å få svar på de spørsmål man måtte ha. I tillegg vil vi som byrå ha noe informasjon om den døde. Videre avtales det tidspunkt for en samtale hvor selve gravferden mv. skal planlegges, som også kalles konferanse. Konferansen kan skje ved vårt kontor på Sem, ved vårt avdelingskontor i Grevinneveien 84 B (Rosegården Handleri) eller i hjemmet – etter de pårørendes ønske. Vi dekker hele Vestfold; fra Sande i nord, til Larvik i sør.

Dødsannonse

Dødsannonse benyttes til å kunngjøre at en person er død. Annonse kan settes inn før en seremoni eller etter at seremonien har funnet sted. Det kan også gis opplysninger om eventuelle ønsker for gaver til ulike organisasjoner som alternativ til blomster. Vi kan hjelpe til med utforming og innsendelse av annonsen til avisen, både på trykk og nettavis.

Gravferdsloven

En gravferd skal, i henhold til Gravferdsloven, skje normalt innen 10 virkedager. Det vil derfor bli mange spørsmål og avgjørelser som skal tas innen kort tid. Det må velges en person fra de pårørende som skal være ansvarlig for gravferden. Dette vil være den personen som er familiens formelle representant overfor oss og det offentlige. Dette vil som oftest være den nærmeste familie; ektefelle eller barn. Gravferdslovens § 9 regulerer hvem som sørger for gravferden.