Om sorg

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig. Mange tanker strømmer gjennom oss – sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner. Sorg er en naturlig reaksjon til et tap. Det er den emosjonelle lidelsen en føler når noe eller noen man har vært glad i blir tatt fra en. Det er vanligst å assosiere sorg som noe som kun skjer når en som står en nær dør, og selv om dette tapet som oftest forårsaker den sterkeste sorgen, så kan ethvert tap forårsake sorg.

Sorg er en personlig og høyst individuell opplevelse. Hvordan man sørger avhenger av flere faktorer, inkludert ens egen personlighet og mestringsstil, ens livserfaring, ens tro, og hvilket tap man har opplevd.

Sorgprosessen tar tid. Lindring skjer gradvis og kan verken skyndes frem eller tvinges frem på noen måte. Det eksisterer med andre ord ingen normal tidskurve for sorgprosessen. Noen mennesker begynner å føle seg bedre etter noen uker eller måneder, mens for andre kan sorgprosessen vare i flere år. Det som er viktig er å være tålmodig med seg selv og tillate at prosessen utvikles i sitt normale forløp og tempo.

Å prøve og ignorere smerten eller forhindre at den skal komme til overflaten vil bare gjøre vondt verre i det lange løp. For å oppnå reell lindring er det viktig å møte sin egen sorg og aktivt ta hånd om den. Å føle seg trist, redd eller ensom er en normal reaksjon etter et tap. Å gråte betyr ikke at man er svak.

Man trenger ikke å føle at man behøver å beskytte familie og venner ved å opptre tøff og stolt på utsiden. Å vise sine sanne følelser kan hjelpe både ens familie, venner og en selv.
Å gråte er en normal reaksjon når vi føler oss trist, men det er ikke den eneste reaksjonen. De som ikke gråter så mye kan føle sorgen like sterkt som de som gråter, men folk har forskjellig måte å vise sorgen på som andre kanskje ikke skjønner, men som allikevel gir mening for den enkelte.

Urnenedsettelse

Dersom det er valgt kremasjon og urnen skal settes ned i et gravsted, avtales nedsettelsen med kirkegårdskontoret. Dette gjøres av familien. Urnen skal settes ned innen 6 måneder etter seremonien. De fleste steder gjennomføres urnenedsettelse hele året. Urnen blir oppbevart av krematoriet/kirkegårdsmyndighetene frem til nedsettelsen. Pårørende har også mulighet til selv å hente urnen hos krematoriet den dagen urnenedsettelsen skal finne sted. Dette avtales nærmere med kirkegårdsmyndighetene og krematoriet.

Ved nedsettelsen møter man frem ved avtalt sted. Selve nedsettelsen er ingen formell seremoni så pårørende velger selv rammen rundt dette. Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede men kan være med dersom det er ønskelig.

Ventetegn og gravstein

I tiden fra gravleggingen til gravminnet er på plass, vil mange ønske at gravstedet er merket. Vi kan tilby gravkors og ventetegn i forskjellige utførelser.

Vi er også behjelpelig med å formidle kontakt med leverandører av gravminner.

Skjemaer

I forbindelse med et dødsfall er det ulike skjemaer som skal fylles ut.

Nedenfor er det oversikt over de mest vanlige skjemaene som kan være aktuelle – med link til skjemaet:

Privat skifte av dødsbo
Dødsbo av liten verdi
Fullmakt ved privat skifte
Melding om uskiftet bo
Melding om uskiftet bo – samboer
Gravferdsstønad fra NAV
Askespredning – forhåndssøknad
Askespredning – søknad fra pårørende