Færder Begravelsesbyrå bygger på en idealisme og tanke på å «ta døden tilbake til livet», på en naturlig måte.

En av fordelene med et lite byrå er at du ikke behøver å forholde deg til mange forskjellige personer. Vårt mål er å hjelpe de nærmeste til å lage «sin» personlige gravferd.

Færder Begravelsesbyrå – et gunstig alternativ

NÅR NOEN DØR

Et dødsfall kan komme brått og uventet for noen, for andre kan døden komme etter et langt sykeleie.

NÅR NOEN DØR

Et dødsfall kan komme brått og uventet for noen, for andre kan døden komme etter et langt sykeleie.

TIL SEREMONIEN

Færder Begravelsesbyrå tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion og livssyn.

TIL SEREMONIEN

Færder Begravelsesbyrå tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion og livssyn.

ETTER SEREMONIEN

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig. Mange tanker strømmer gjennom oss – sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner.

ETTER SEREMONIEN

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig. Mange tanker strømmer gjennom oss – sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner.